De Kracht van ViT, Vision Transformers voor Beeldherkenning (computer vision)

mei 12, 2024

Uncategorized

Inleiding tot Vision Transformer

De introductie van de Vision Transformer (ViT) markeerde een keerpunt in het veld van beeldherkenning (computer vision). Traditioneel gedomineerd door convolutionele neurale netwerken (CNN’s), begon het landschap te verschuiven met de introductie van ViT, een model dat transformer-architectuur gebruikt, oorspronkelijk ontworpen voor natuurlijke taalverwerking. Deze innovatieve benadering van beeldclassificatie, zoals gepresenteerd door Dosovitskiy et al., toont aan hoe een pure transformer die direct op sequenties van beeldpatches wordt toegepast, gevestigde CNN’s kan overtreffen op belangrijke benchmarks zoals ImageNet, zelfs met aanzienlijk minder rekenbronnen.

Vision Transformer werkt door het invoerbeeld op te splitsen in een raster van beeldpatches, waarbij elke patch wordt behandeld als een token vergelijkbaar met woorden in een zin. Deze tokens worden vervolgens ingebed samen met positie-inbeddingen om ruimtelijke informatie te behouden, een cruciaal onderdeel bij het begrijpen van het beeld als geheel. De kern van het transformer-model, de standaard transformer-encoder, gebruikt zelfaandacht om verschillende delen van het beeld te relateren, waardoor het model voorspellingen kan doen op basis van globale informatie in plaats van zich te concentreren op lokale kenmerken zoals CNN’s doen.

Deze verschuiving naar het gebruik van transformers voor beeldherkenning (computer vision) daagt de conventionele wijsheid uit dat alleen convolutionele lagen visuele gegevens effectief kunnen verwerken. Door aan te tonen dat een diepgaand leermodel zoals ViT goed presteert op taken voor beeldclassificatie met minder gegevens en minder rekenintensiteit, effent het de weg voor efficiëntere en schaalbare oplossingen in beeldherkenning op schaal.

Het belang van ViT in beeldherkenning (computer vision)

Vision Transformer (ViT) heeft een renaissance teweeggebracht in beeldherkenning (computer vision) door aan te tonen dat de transformer-architectuur niet alleen haalbaar, maar ook zeer effectief is geworden voor taken op het gebied van beeldclassificatie. In tegenstelling tot traditionele benaderingen die sterk leunen op convolutionele neurale netwerken (CNN’s), behandelt ViT een afbeelding als een reeks patches, waarbij de transformer direct op deze sequenties wordt toegepast. Deze methodologie, geïnspireerd door het succes van transformers in de verwerking van natuurlijke taal, heeft uitzonderlijk goed gewerkt bij beeldclassificatietaken, waardoor de veelzijdigheid van transformer-modellen in verschillende domeinen van AI wordt aangetoond.

De introductie van het ViT-model door Dosovitskiy et al. heeft een cruciaal inzicht benadrukt: “een afbeelding is 16×16 woorden waard“, wat elke 16×16 pixel patch van een afbeelding metaforisch gelijkstelt aan een woord in tekstverwerking. Deze analogie is niet alleen poëtisch maar ook technisch diepgaand, waardoor pre-trainingstechnieken kunnen worden toegepast die vergelijkbaar zijn met die in NLP. Dergelijke vooraf getrainde modellen, wanneer ze worden verfijnd voor specifieke beeldclassificatietaken, bereiken opmerkelijke nauwkeurigheid, vaak beter dan die van CNN’s. Het gebruik van embeddings om pixelwaarden van afbeeldingspatches om te zetten in vectoren die door een transformer-encoder kunnen worden verwerkt, illustreert het vermogen van het model om complexe patronen en relaties binnen de visuele gegevens te leren.

Bovendien stelt het zelfaandachtsmechanisme binnen de transformer-architectuur ViT in staat om zich te concentreren op relevante delen van de afbeelding, ongeacht hun ruimtelijke positie, wat een meer genuanceerd begrip van de visuele inhoud mogelijk maakt. Deze aanpak verbetert niet alleen de nauwkeurigheid van het model bij beeldclassificatie- en beeldsegmentatietaken, maar vermindert ook de afhankelijkheid van grote hoeveelheden gegevens die traditioneel nodig zijn voor het trainen van diepgaande leermodellen in beeldherkenningssoftware (computer vision software).

Inbeddingen en Transformer Architectuur: De Kern van ViT

Inbeddingen en transformer architectuur vormen de hoeksteen van de Vision Transformer (ViT), en stellen een nieuwe standaard voor hoe afbeeldingen worden geanalyseerd en begrepen in beeldherkenning (computer vision). Door het adopteren van het transformer model, een technologie die de verwerking van natuurlijke taal heeft gerevolutioneerd, introduceert ViT een paradigma verschuiving in de omgang met visuele data. Het proces begint met het opsplitsen van de invoerafbeelding in een raster van afbeeldingspatches, vergelijkbaar met het opdelen van een foto in een mozaïek van kleinere, beheersbare stukjes. Elk van deze afbeeldingspatches, overeenkomend met een token in NLP, wordt vervolgens ingebed in een hoogdimensionale vectorruimte, die de essentie van de pixelinformatie vastlegt in een vorm die rijp is voor verwerking door de transformer architectuur.

De genialiteit van ViT ligt in zijn vermogen om de transformer architectuur direct toe te passen op sequenties van deze ingebedde afbeeldingspatches. Deze aanpak wijkt af van conventionele convolutionele methoden door gebruik te maken van de kracht van zelfaandacht, een mechanisme dat het model in staat stelt om het belang van verschillende delen van de afbeelding ten opzichte van elkaar te wegen. Hierdoor vangt ViT zowel lokale als globale context op, wat een genuanceerd begrip van de visuele data mogelijk maakt dat verder gaat dan wat convolutionele neurale netwerken (CNN’s) kunnen bereiken.

Bovendien is de toevoeging van positie-inbeddingen cruciaal, aangezien het de reeks patches voorziet van ruimtelijke informatie, waardoor het transformer model de rangschikking en relatie tussen verschillende delen van de afbeelding kan begrijpen. Deze methode, geïntroduceerd door Dosovitskiy et al., toont aan hoe een pure transformer direct toegepast op sequenties van afbeeldingspatches kan uitblinken in beeldherkenningstaken (computer vision), zoals beeldclassificatie en beeldsegmentatie, met minder rekenbronnen en minder afhankelijkheid van grote datasets. De ViT-architectuur staat dus niet alleen als een getuigenis van de schaalbaarheid en efficiëntie van transformers, maar kondigt ook een nieuw tijdperk van innovatie aan in platforms voor beeldherkenning (computer vision), met beloften voor vooruitgang in hoe machines de visuele wereld waarnemen en interpreteren.

De Rol van Zelf-Attentie in Vision Transformer

Het Vision Transformer-model revolutioneert beeldherkenning (computer vision) taken door zijn nieuwe gebruik van zelf-attentie, een kernprincipe geleend van de originele transformer-architectuur. Dit mechanisme stelt het model in staat om zich te concentreren op verschillende delen van een gehele afbeelding, waarbij de belangrijkheid van elk gebied wordt bepaald op basis van de taak van beeldclassificatie. Door de afbeelding te analyseren als opgedeeld in patches, kan de Vision Transformer zeer goed presteren op beeldherkenning (computer vision), zelfs met meerdere middelgrote of kleine beelddatasets. Het classificatiehoofd van de modelarchitectuur vertaalt de complexe relaties die onder de patches zijn ontdekt naar klasse labels voor de afbeelding, en toont een diep begrip van inhoud en locatie in de originele afbeelding.

Deze aanpak contrasteert sterk met traditionele convolutionele netwerken, terwijl de computationele efficiëntie in focus blijft. Onderzoek geeft aan dat zo’n model, vooraf getraind op grote hoeveelheden data en overgebracht naar meerdere middelgrote of kleine beeldherkenningsbenchmarks (computer vision), uitstekende resultaten behaalt in vergelijking met state-of-the-art convolutionele netwerken. Het toont effectief aan dat de afhankelijkheid van CNN’s niet noodzakelijk is voor veel beeldherkenningstaken (computer vision). Het transformerblok binnen de Vision Transformer, in het bijzonder de transformer met multi-hoofd aandacht, stelt het model in staat om deze patches parallel te verwerken, en biedt inzichten in de afbeelding als geheel in plaats van geïsoleerde delen. Deze methode benadrukt het transformerende potentieel van het gebruik van transformers in beeldverwerkingstaken, waar het gehele landschap van toepassingen op beeldherkenning (computer vision) grotendeels onontgonnen maar veelbelovend blijft.

Vision Transformer vs. Convolutionele Neurale Netwerken

Het Vision Transformer-model presenteert een baanbrekende verschuiving in hoe beeldherkenning (computer vision) taken worden benaderd, en daagt de langdurige dominantie van CNN’s uit. Het artikel getiteld “An Image is Worth 16×16 Words” vat de essentie samen van de methodologie van de Vision Transformer, door het gehele beeld te behandelen als een reeks van transformerblokken om te verwerken. Dit originele transformerontwerp, aangepast voor beeldherkenning, is afhankelijk van de segmentatie van een afbeelding in patches die zeer goed kunnen presteren op verschillende taken van beeldherkenning, belichaamd door de frase “een afbeelding is 16*16 woorden waard.”

In vergelijking analyseren CNN’s traditioneel afbeeldingen via convolutionele filters, gericht op lokale kenmerken binnen kleine receptieve velden. Vision Transformers hebben echter deze beperkingen niet, en gebruiken in plaats daarvan zelf-aandacht om globaal de relaties tussen patches te beoordelen, ongeacht hun locatie in het originele beeld. Dit fundamentele verschil stelt Vision Transformers in staat om meer contextuele informatie vast te leggen, wat bewijst dat voor veel beeldherkenningstaken, de pure transformer modelarchitectuur niet alleen concurreert met, maar vaak beter presteert dan huidige convolutionele modellen.

Bovendien toont het onderzoekspapier aan dat Vision Transformer-modellen, vooral wanneer ze vooraf getraind zijn op grote datasets, effectief kunnen worden overgedragen op een reeks van beeldherkenningstaken. Deze aanpasbaarheid toont hun veelzijdigheid en potentieel om het landschap van beeldverwerking opnieuw te definiëren, en biedt een overtuigend alternatief voor het convolutionele paradigma. Vit-modellen overtreffen de huidige benchmarks, dagen de noodzaak van convolutionele benaderingen uit en banen de weg voor een nieuw tijdperk in beeldherkenning.

Model Parameters (Miljoenen) Beeldgrootte Top-1 Nauwkeurigheid (ImageNet) Datasets Gebruikt voor Voor-training Speciale Kenmerken
ViT-Base 86 384×384 77.9% ImageNet Origineel ViT-model
ViT-Large 307 384×384 76.5% ImageNet Grotere versie van ViT-Base
ViT-Huge 632 384×384 77.0% ImageNet Grootste ViT-model
DeiT-Small 22 224×224 79.8% ImageNet Distillatietoken voor trainingsefficiëntie
DeiT-Base 86 224×224 81.8% ImageNet Grotere versie van DeiT-Small
Swin Transformer 88 224×224 83.0% ImageNet-21k, ImageNet Hiërarchische architectuur, verbeterde efficiëntie

Het perspectief van de innovator: Dosovitskiy en de revolutie van neurale netwerken

De transformerende impact van de Vision Transformer (ViT) op beeldherkenningstaken (computer vision) is grotendeels te danken aan het baanbrekende werk dat gedetailleerd is beschreven in het conferentieonderzoekspaper getiteld “An Image is Worth 16×16 Words” door Dosovitskiy et al. Dit baanbrekende paper introduceerde niet alleen een nieuwe modelarchitectuur, maar verschoven ook het paradigma van beeldverwerking van convolutionele netwerken naar een kader waarin transformatoren direct werken met sequenties van beeldpatches. Het vision transformer-model, geïntroduceerd door dit onderzoek, maakt gebruik van een reeks transformerblokken om het hele beeld te analyseren, het op te delen in patches die verrassend goed presteren op verschillende benchmarks voor beeldherkenning.

Het werk van Dosovitskiy daagt de conventionele afhankelijkheid van CNN’s voor beeldherkenningstaken (computer vision) uit, door aan te tonen dat een model dat vooraf getraind is op enorme hoeveelheden gegevens en overgebracht naar verschillende beeldherkenningstaken (computer vision) niet alleen uitstekende resultaten behaalt in vergelijking met state-of-the-art convolutionele netwerken, maar in veel gevallen deze aanzienlijk overtreft. Dit bewijs suggereert dat de toepassingen voor beeldherkenning (computer vision), lang beschouwd als beperkt zonder convolutionele netwerken, in feite uitgebreid zijn bij het gebruik van transformatoren. Het succes van ViT ligt in zijn vermogen om het beeld in zijn geheel te beschouwen, waarbij positie-embeddings en zelfaandacht worden benut om de relatie tussen patches te begrijpen, ongeacht hun locatie in het oorspronkelijke beeld.

Bovendien benadrukken de inzichten van het paper in de efficiëntie van het model een cruciaal voordeel: Vision Transformers vereisen aanzienlijk minder rekenbronnen dan hun CNN-tegenhangers, terwijl ze superieure prestaties leveren. Deze efficiëntie, gecombineerd met de schaalbaarheid van het model over vele beeldherkenningstaken (computer vision), van beeldclassificatie tot segmentatie, kondigt een nieuwe richting aan in het ontwerp en de toepassing van neurale netwerken. Zoals Vit laat zien, en latere Vit-varianten zoals Swin Transformer verder bewijzen, ligt de toekomst van beeldherkenning (computer vision) in de veelzijdige en krachtige transformerarchitectuur, een pad dat voor het eerst werd verlicht door Dosovitskiy en zijn team.

De brug tussen visie en taal: Van natuurlijke taalverwerking naar Vision Transformer

De introductie van het Vision Transformer model (ViT) op het gebied van beeldherkenning (computer vision) markeert een aanzienlijke vooruitgang, waarbij methodologieën van natuurlijke taalverwerking (NLP) naar visueel begrip worden overbrugd. Deze innovatieve sprong werd gedocumenteerd in het onderzoekspaper getiteld “An Image is Worth 16×16 Words”, dat uitlegt hoe ViT een reeks transformerblokken gebruikt, een concept overgenomen van de oorspronkelijke transformer modelarchitectuur gebruikt in NLP. Het kernpunt van deze aanpassing ligt in het behandelen van de gehele afbeelding als een reeks datapunten, vergelijkbaar met hoe zinnen worden gezien als sequenties van woorden in NLP.

Deze methodologie toont de unieke capaciteit van de transformer om visuele gegevens te verwerken en te analyseren. In tegenstelling tot traditionele convolutionele netwerken, die lokale filtering en pooling operaties vereisen, benutten ViT-modellen zelf-aandachtmechanismen die het model in staat stellen om de gehele afbeelding te overwegen, wat een uitgebreid begrip van zowel de lokale als globale context faciliteert. De transformer met multi-hoofd aandacht verrijkt dit proces verder door het model in staat te stellen tegelijkertijd op verschillende delen van de afbeelding te focussen, waardoor het vermogen om ingewikkelde patronen en relaties binnen de visuele gegevens te onderscheiden wordt verbeterd.

Verder illustreert de classificatiekop van ViT, cruciaal voor het toewijzen van klasse labels aan de afbeelding, een vertrek van het convolutionele paradigma, en toont aan dat afhankelijkheid van CNN’s niet noodzakelijk is voor het bereiken van uitmuntendheid in beeldherkenning (computer vision). Door het effectieve gebruik van transformers, bereikt ViT uitstekende resultaten vergeleken met state-of-the-art convolutionele netwerken over een spectrum van beeldherkenning (computer vision) blijven beperkt, waardoor het argument dat de toepassingen voor beeldherkenning (computer vision) ver buiten de conventionele grenzen gesteld door eerdere modellen reiken, versterkt wordt.

Diepgaande duik in de ViT-architectuur

De architectuur van het Vision Transformer-model vertegenwoordigt een paradigmaverschuiving in hoe afbeeldingen worden geïnterpreteerd voor beeldherkenning (computer vision) taken. Centraal in deze modelarchitectuur staat het innovatieve gebruik van afbeeldingspatches, vergelijkbaar met tokens in natuurlijke taalverwerking, die worden verwerkt via een transformerblok. Deze aanpak wijkt af van traditionele methoden door de gehele afbeelding op een holistische manier te analyseren, in plaats van door de gelokaliseerde lens van convolutionele operaties.

Elke afbeelding wordt opgedeeld in patches van vaste grootte, die op zichzelf al zeer goed presteren in verschillende benchmarks voor kleine beeldherkenning. Deze patches, eenmaal ingebed naast positie-embeddings om hun locatie in de originele afbeelding te behouden, worden gevoed aan het transformermodel. Hier ontvouwt zich de magie van de transformerarchitectuur, waarbij zelf-aandachtsmechanismen worden gebruikt om dynamisch het belang van elke patch in relatie tot de anderen te wegen, waardoor een genuanceerd begrip van de visuele inhoud wordt gecreëerd.

Deze architectuur, voor het eerst geïntroduceerd in het baanbrekende artikel getiteld “An Image is Worth 16*16 Words”, onderstreept de efficiëntie van het model. Door gebruik te maken van transformers, oorspronkelijk ontworpen voor tekst, overtreffen ViT-modellen de huidige benchmarks die door convolutionele netwerken zijn gezet. Bovendien gebruikt de ViT een classificatiekop die het abstracte begrip van de afbeelding vertaalt naar concrete klasse labels, waarmee de vaardigheid van het model wordt getoond in het navigeren van de taak van beeldclassificatie met opmerkelijke nauwkeurigheid.

Verkenning van ViT-varianten en hun impact

Sinds de introductie van het originele Vision Transformer-model is het onderzoeken van ViT-varianten een levendig onderzoeksgebied geweest, dat de grenzen van wat mogelijk is in beeldherkenning (computer vision) verlegt. Deze varianten, ontworpen om een breed scala aan taken voor het verwerken van beelden aan te pakken, benadrukken de veelzijdigheid en aanpasbaarheid van de transformer-architectuur bij het aanpakken van de complexiteiten van visuele gegevens.

Een van de meest opvallende vooruitgangen in dit domein is de ontwikkeling van de Swin Transformer, een model dat een hiërarchische transformer-architectuur gebruikt die geoptimaliseerd is voor efficiëntie en schaalbaarheid. In tegenstelling tot de grotere ViT-modellen die het hele beeld op een uniforme manier verwerken, introduceert de Swin Transformer een nieuwe aanpak voor het verdelen van het beeld in patches, die vervolgens een reeks transformer-lagen met multi-head aandacht ondergaan. Deze methode maakt een meer dynamische en flexibele aanpassing mogelijk aan de variërende schalen van visuele kenmerken die aanwezig zijn binnen een afbeelding, van de kleinste details tot de overkoepelende structuur.

De impact van deze ViT-varianten is diepgaand, en toont aan dat transformers, hoewel oorspronkelijk bedacht voor NLP, enorm potentieel hebben om beeldherkenning (computer vision) te revolutioneren. Door verschillende architecturale aanpassingen en optimalisaties te gebruiken, zoals die te zien zijn in ViT-varianten, hebben onderzoekers aangetoond dat deze modellen zeer goed kunnen presteren bij beeldherkenning op schaal, inclusief op meerdere middelgrote of kleine beeldbenchmarks. Het succes van deze varianten getuigt niet alleen van de inherente flexibiliteit van het transformer-model om zich aan te passen aan verschillende taken, maar toont ook het potentieel voor toekomstige innovaties in het veld, met verdere verbeteringen in nauwkeurigheid, efficiëntie en toepasbaarheid over een breder spectrum van uitdagingen in beeldherkenning (computer vision).

Hoe Transformers Werken in Beeldherkenning: Een Diepgaande Kijk op ViT

De Vision Transformer (ViT) modelarchitectuur, geïntroduceerd in het onderzoekspaper getiteld “Een Afbeelding is 16*16 Woorden Waard,” toont een baanbrekende aanpak waarbij het gebruik van transformers voor beeldherkenning (computer vision) taken niet alleen haalbaar is, maar ook zeer effectief. Deze modelarchitectuur benadrukt dat een noodzakelijke en pure transformerbenadering, zonder convolutionele netwerken en met behoud van computationele efficiëntie, diepgaande inzichten kan bieden in het gehele beeld. Door een afbeelding in patches te verdelen, toont ViT aan dat deze beeldpatches uitzonderlijk goed kunnen presteren bij verschillende beeldherkenningstaken.

ViT maakt gebruik van een reeks transformerblokken die de visuele gegevens verwerken. Deze methode stelt het model in staat om het hele beeld holistisch te beschouwen, een belangrijke afwijking van de gelokaliseerde analyse die typisch is voor convolutionele neurale netwerken (CNN’s). Het paper getiteld “Een Afbeelding is 16*16 Woorden Waard” verschuift fundamenteel het paradigma, door aan te tonen dat deze afhankelijkheid van CNN’s niet noodzakelijk is voor het bereiken van hoge prestaties in veel beeldherkenningstaken. Door elke patch te behandelen als een token, vergelijkbaar met hoe woorden worden behandeld in natuurlijke taalverwerking, benut ViT het oorspronkelijke transformer’s zelf-aandachtsmechanisme, waardoor het dynamisch kan focussen op verschillende delen van het beeld en hoe deze zich tot elkaar verhouden.

Verder getuigt het vermogen van het model om vooraf getraind te worden op grote hoeveelheden gegevens en vervolgens overgebracht te worden naar meerdere middelgrote of kleine beeldherkenningsbenchmarks van zijn veelzijdigheid en effectiviteit. Deze aanpasbaarheid onderstreept het potentieel van de transformer in beeldherkenningstaken, waar het uitstekende resultaten behaalt in vergelijking met state-of-the-art convolutionele netwerken, waardoor de grenzen van wat mogelijk is in beeldherkenning (computer vision) opnieuw worden gedefinieerd.

Verkenning van ViT-varianten en hun impact

De evolutie van Vision Transformer (ViT) modellen heeft geleid tot de ontwikkeling van verschillende ViT-varianten, elk aangepast voor specifieke beeldherkenning (computer vision) taken, waaronder benchmarks voor middelgrote of kleine afbeeldingen. Deze varianten illustreren de transformerende kracht van het aanpassen van de modelarchitectuur om aan verschillende vereisten te voldoen, en tonen aan dat de toepassingen op het gebied van beeldherkenning (computer vision) uitgebreid en verre van beperkt zijn. Onder deze, hebben de grotere ViT-modellen en die gespecialiseerd zijn voor benchmarks van kleine afbeeldingen, aanzienlijk de grenzen verlegd, en aangetoond dat patches zeer goed kunnen presteren over een breed scala aan visuele taken.

Een opmerkelijke variant, de Swin Transformer, belichaamt de ingenieuze aanpassingen aan het standaard ViT-model die een hiërarchische benadering gebruiken om de afbeelding te verwerken. Deze modelarchitectuur maakt een efficiëntere behandeling van de gehele afbeelding mogelijk door dynamisch aan te passen aan de schaal en complexiteit van de inhoud. Dergelijke innovaties benadrukken het belang van het gebruik van transformers in visuele taken, waar ze de inherente capaciteiten van het model kunnen benutten voor zowel brede als genuanceerde analyses.

Bovendien onderstreept het succes van deze varianten, met name in hoe ze worden voorgeleerd op grote hoeveelheden gegevens en overgebracht om verschillende uitdagingen in beeldherkenning aan te pakken, de flexibiliteit en het potentieel van transformer-gebaseerde modellen in beeldherkenning (computer vision). Het vermogen van ViT-varianten om consequent de huidige benchmarks gesteld door traditionele convolutionele netwerken te overtreffen, signaleert een verschuiving naar een veelzijdigere en krachtigere benadering van beeldherkenningstaken, en baant de weg voor toekomstige vooruitgang in het veld.

Transformers gebruiken buiten tekst: Vision Transformer in actie

Het Vision Transformer (ViT) model, sinds de introductie in 2021, heeft de veelzijdigheid van transformers aangetoond buiten hun oorspronkelijke toepassing in natuurlijke taalverwerking. Deze uitbreiding naar beeldherkenning (computer vision) taken is met aanzienlijk succes ontvangen, zoals blijkt uit het vermogen van ViT-modellen om huidige state-of-the-art convolutionele netwerken te overtreffen in een verscheidenheid aan benchmarks. De modelarchitectuur, die het hele beeld in patches opdeelt, toont aan dat een transformer met multi-head aandacht visuele gegevens effectief kan verwerken, waardoor het langdurige geloof dat CNN’s noodzakelijk zijn voor deze taken wordt uitgedaagd.

Toepassingen van ViT in beeldherkenning (computer vision) hebben zijn effectiviteit aangetoond, niet alleen in traditionele gebieden zoals beeldherkenning, maar ook in meer genuanceerde taken die een begrip vereisen van de complexe interactie tussen verschillende delen van de visuele gegevens. Deze capaciteit komt voort uit het ontwerp van het model, dat, zoals beschreven in het artikel getiteld “An Image is Worth 16*16 Words,” een gedetailleerde en uitgebreide analyse van het beeld mogelijk maakt, waarbij zowel de individuele als collectieve informatie van de patches wordt benut.

Het succes van ViT in verschillende beeldherkenning (computer vision) taken toont het potentieel van transformer-modellen om het landschap van visuele verwerking opnieuw te definiëren. Terwijl ViT laat zien dat transformers niet de beperkingen hebben die vaak geassocieerd worden met CNN’s, gebruikt het een unieke benadering om visuele gegevens te begrijpen die de diepte en nuance van menselijk zicht combineert met de schaalbaarheid en efficiëntie van machine learning modellen. Dit innovatieve gebruik van transformers in beeldherkenning (computer vision) taken kondigt een nieuw tijdperk aan in beeldherkenning (computer vision), waar de toepassingen en implementaties op Edge-apparaten zoals de NVIDIA Jetson van dergelijke modellen nog maar net worden verkend.

Swin Transformer: Een Nieuwe ViT Variant

De Swin Transformer vertegenwoordigt een belangrijke vooruitgang in het landschap van Vision Transformer (ViT) varianten, door een nieuwe aanpak te introduceren die het transformer model aanpast voor verbeterde prestaties over een spectrum van beeldherkenning (computer vision) taken. Als een model dat een hiërarchische transformer architectuur gebruikt, herdefinieert de Swin Transformer de verwerking van het gehele beeld door het te segmenteren in patches die dynamisch geschaald worden, wat een meer gedetailleerde en efficiënte analyse mogelijk maakt.

Deze architecturale innovatie is bijzonder geschikt voor het omgaan met verschillende schalen van visuele gegevens, waardoor het goed geschikt is voor taken die variëren van gedetailleerde beeldherkenning tot uitgebreid scènebegrip. Het ontwerp van de Swin Transformer benadrukt flexibiliteit en schaalbaarheid, waardoor het efficiënt de computationele eisen kan beheren die geassocieerd zijn met het verwerken van grote afbeeldingen. Door een kleinere, meer gerichte aandachtsmechanisme binnen elk transformerblok te gebruiken, zorgt de Swin Transformer ervoor dat de noodzakelijke computationele middelen precies worden toegewezen, waardoor de algehele efficiëntie van het model wordt verbeterd.

De impact van de Swin Transformer strekt zich uit verder dan alleen technische verbeteringen; het markeert een bredere verschuiving in hoe transformers worden toegepast op beeldherkenning (computer vision), en benadrukt het potentieel voor deze modellen om te evolueren en zich aan te passen in reactie op de diverse en groeiende eisen van het veld. Als een nieuwe ViT variant, stelt de Swin Transformer een nieuwe standaard voor wat mogelijk is met transformer-gebaseerde modellen in beeldherkenning, en belooft verdere innovaties en toepassingen die de grenzen van beeldanalyse en interpretatie kunnen herdefiniëren.

Conclusie: De toekomst van beeldherkenning (computer vision) met Vision Transformer

De introductie en evolutie van de Vision Transformer (ViT) hebben een nieuw tijdperk ingeluid voor beeldherkenning (computer vision), waarbij conventionele methodologieën worden uitgedaagd en een veelbelovende richting voor toekomstig onderzoek en toepassingen wordt vastgesteld. De transformerende impact van ViT-modellen, onderstreept door hun vermogen om state-of-the-art convolutionele netwerken te overtreffen op tal van benchmarks, benadrukt het immense potentieel van transformertechnologie bij het herdefiniëren van het landschap van beeldherkenningstaken (computer vision).

Het succes van ViT en zijn varianten, zoals de Swin Transformer, toont de aanpasbaarheid en effectiviteit van transformator modellen bij het aanpakken van een breed scala aan visuele verwerkingsuitdagingen. Door gebruik te maken van de principes van zelfaandacht en globaal contextbegrip, hebben ViT-modellen aangetoond dat een uitgebreide en genuanceerde analyse van visuele gegevens haalbaar is, waarbij de mogelijkheden van traditionele convolutionele benaderingen worden overtroffen.

Vooruitkijkend belooft de voortdurende verkenning en ontwikkeling van ViT-modellen nog grotere mogelijkheden te ontsluiten in beeldherkenning (computer vision). Het potentieel van deze modellen om de reikwijdte van toepassingen in het veld te verbeteren en uit te breiden is enorm, variërend van geavanceerde beeldherkenningssystemen tot geavanceerde scène-analysetools. Naarmate onderzoekers en praktijkmensen voortbouwen op het fundamentele werk van ViT, lijkt de toekomst van beeldherkenning (computer vision) klaar te staan voor een golf van innovaties die de kracht van transformatoren verder zullen benutten, waardoor de mogelijkheden van machines om de visuele wereld te begrijpen en te interpreteren met machine vision met ongekende diepte en nauwkeurigheid worden voortgestuwd.

Veelgestelde vragen over Vision Transformers

Vision Transformers (ViTs) zijn naar voren gekomen als een baanbrekende technologie op het gebied van beeldherkenning (https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_vision), die conventionele benaderingen uitdaagt en nieuwe mogelijkheden biedt. Naarmate de interesse in ViTs groeit, groeien ook de vragen over hun functionaliteit, voordelen en toepassingen. Hieronder hebben we een lijst met veelgestelde vragen samengesteld om inzicht te geven in de transformerende impact van Vision Transformers op beeldverwerking en -analyse.

Wat zijn Vision Transformers?

Vision Transformers (ViTs) zijn een klasse van diepgaande leermodellen die zijn aangepast van transformers in natuurlijke taalverwerking (NLP) om beeldherkenningstaken (https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_vision) aan te pakken. In tegenstelling tot traditionele methoden die vertrouwen op convolutionele neurale netwerken (CNN’s), verdelen ViTs afbeeldingen in patches en passen zelfaandachtsmechanismen toe om wereldwijde afhankelijkheden binnen de afbeelding vast te leggen. Deze aanpak stelt ViTs in staat om superieure prestaties te bereiken bij verschillende beeldverwerkingstaken, waaronder maar niet beperkt tot, beeldclassificatie, objectdetectie en semantische segmentatie.

Hoe werken Vision Transformers?

Vision Transformers werken door eerst een afbeelding op te splitsen in een raster van patches van vaste grootte. Elke patch wordt vervolgens afgevlakt en omgezet in een vector via een proces dat embedding wordt genoemd. Deze vectoren, samen met positionele coderingen, worden gevoed in een reeks transformerblokken die zelfaandachtsmechanismen gebruiken om de relaties tussen verschillende patches van de afbeelding te begrijpen. Dit proces stelt het model in staat om de gehele context van de afbeelding te overwegen, waardoor het vermogen om visuele gegevens nauwkeurig te classificeren of te interpreteren wordt verbeterd.

Waarom zijn Vision Transformers belangrijk voor beeldherkenningstaken (https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_vision)?

Vision Transformers zijn belangrijk voor beeldherkenningstaken omdat ze een nieuwe benadering van beeldanalyse introduceren die afwijkt van het lokale perspectief van CNN’s. Door gebruik te maken van zelfaandachtsmechanismen, kunnen ViTs de gehele afbeelding holistisch beschouwen, wat leidt tot verbeterde prestaties bij taken zoals beeldclassificatie, waarbij is aangetoond dat ze CNN’s overtreffen op benchmarks zoals ImageNet met nauwkeurigheidspercentages die 88% overschrijden. Hun vermogen om wereldwijde beeldkenmerken efficiënt te verwerken, maakt ze een krachtig hulpmiddel bij het bevorderen van beeldherkenning.

Kunnen Vision Transformers CNN’s overtreffen in beeldherkenning?

Ja, Vision Transformers kunnen CNN’s overtreffen in beeldherkenningstaken. Studies hebben aangetoond dat ViTs prestaties van de hoogste kwaliteit bereiken op belangrijke benchmarks, waaronder ImageNet, waar ze nauwkeurigheidsniveaus hebben bereikt die die van geavanceerde CNN-modellen overtreffen. De sleutel tot hun succes ligt in het vermogen van de transformer om langetermijnafhankelijkheden over de afbeelding vast te leggen, wat zorgt voor een meer omvattend begrip en classificatie van visuele gegevens.

Wat maakt Vision Transformers efficiënt in beeldclassificatie?

Vision Transformers zijn efficiënt in beeldclassificatie vanwege hun vermogen om wereldwijde beeldkenmerken te leren door zelfaandachtsmechanismen. In tegenstelling tot CNN’s, die zich voornamelijk richten op lokale kenmerken, analyseren ViTs relaties tussen alle delen van een afbeelding, waardoor ze complexe patronen effectiever kunnen vastleggen. Bovendien maakt de schaalbaarheid van transformermodellen efficiënte training op grote datasets mogelijk, waardoor hun prestaties op beeldclassificatietaken verder worden verbeterd met steeds nauwkeurigere resultaten naarmate de datasetgrootte toeneemt.

Hoe worden Vision Transformers getraind?

Vision Transformers worden doorgaans getraind met behulp van grote datasets, vaak met gebruik van een techniek die transfer learning wordt genoemd. Aanvankelijk wordt een ViT-model vooraf getraind op een enorme dataset, zoals ImageNet, die miljoenen afbeeldingen bevat in duizenden categorieën. Dit vooraf trainen stelt het model in staat om een breed scala aan visuele kenmerken te leren. Vervolgens kan het model worden verfijnd op kleinere, taakspecifieke datasets om hoge prestaties te bereiken op specifieke beeldherkenningstaken, waardoor de trainingstijd en de benodigde computerbronnen aanzienlijk worden verminderd.

Wat zijn de toepassingen van Vision Transformers?

Vision Transformers zijn met succes toegepast op een reeks beeldherkenningstaken, van basis beeldclassificatie tot complexe uitdagingen zoals objectdetectie, semantische segmentatie en beeldgeneratie. Zo hebben ViTs bijvoorbeeld nauwkeurigheidspercentages van meer dan 88% bereikt op de ImageNet-benchmark in beeldclassificatie. Hun vermogen om de wereldwijde context van afbeeldingen te begrijpen, maakt ze ook ideaal voor medische beeldanalyse, autonome voertuignavigatie en op inhoud gebaseerde afbeeldingsherwinningssystemen, waardoor hun veelzijdigheid in verschillende domeinen wordt aangetoond.

Wat zijn de uitdagingen bij het implementeren van Vision Transformers?

Het implementeren van Vision Transformers gaat gepaard met uitdagingen, voornamelijk vanwege hun computationele complexiteit en de behoefte aan grote hoeveelheden trainingsdata. ViTs vereisen aanzienlijke GPU-bronnen voor training, wat een barrière kan zijn voor degenen zonder toegang tot krachtige computerfaciliteiten. Bovendien, hoewel ze uitblinken met grote datasets, kan hun prestatie op kleinere datasets zonder uitgebreide voorafgaande training achterblijven bij die van meer traditionele modellen, zoals CNN’s. Het optimaliseren van ViTs voor specifieke taken en het beheren van resourcevereisten zijn belangrijke uitdagingen voor bredere adoptie.

Hoe gaan Vision Transformers om met grote afbeeldingen?

Vision Transformers gaan om met grote afbeeldingen door ze te verdelen in kleinere, beheersbare patches die onafhankelijk worden verwerkt, waardoor het model zijn analyse kan schalen volgens de afbeeldingsgrootte. Deze patch-gebaseerde aanpak stelt ViTs in staat om hoge prestaties te handhaven, zelfs als de beeldresoluties toenemen, zonder een evenredige toename van de computationele kosten. Voor extreem grote afbeeldingen kunnen technieken zoals hiërarchische verwerking worden gebruikt, waarbij de architectuur van het model wordt aangepast om afbeeldingen op meerdere resoluties te analyseren, waardoor de efficiëntie en nauwkeurigheid verder worden verbeterd.

Wat is de toekomst van Vision Transformers in beeldherkenning (https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_vision)?

De toekomst van Vision Transformers in beeldherkenning ziet er veelbelovend uit, met voortdurend onderzoek gericht op het verbeteren van hun efficiëntie, nauwkeurigheid en toepasbaarheid op een breder scala aan taken. Inspanningen om hun computationele vereisten te verminderen, trainingsmethoden te verbeteren en robuustere modellen voor kleine datasets te ontwikkelen, zijn belangrijke aandachtsgebieden. Bovendien, aangezien ViTs traditionele modellen blijven overtreffen in verschillende benchmarks, wordt verwacht dat hun integratie in real-world toepassingen, van gezondheidsdiagnostiek tot geautomatiseerde systemen in voertuigen en smartphones, zal groeien, waardoor hun rol in het bevorderen van beeldherkenningstechnologie verder wordt versterkt.

Customer portal