Hoe Transformeert AI Industriële Beeldverwerking (Machine Vision)?

september 24, 2023

Algemeen

Wat is industriële beeldverwerking (machine vision)?

Industriële beeldverwerking (machine vision) (MV) is een vooruitstrevende technologie die beeldvorming gebruikt voor automatische inspectie en analyse in toepassingen zoals procescontrole, robotbegeleiding en automatische inspectie. Het integreert een combinatie van software, hardware en uitgebreide systemen die zijn ontworpen om echte uitdagingen in industriële automatisering aan te pakken. In tegenstelling tot computer vision, brengt industriële beeldverwerking (machine vision) op innovatieve wijze verschillende technologieën samen die zijn afgestemd op industriële eisen. Dit artikel gaat diep in op de definitie, methoden, apparatuur en marktlandschap van industriële beeldverwerking (machine vision), en benadrukt de essentiële rol ervan in geautomatiseerde inspectie en analyse.

Wat is Vision Software?

Industriële beeldverwerking (machine vision) haalt automatisch informatie uit afbeeldingen met behulp van vision software. In plaats van een secundair beeld te genereren zoals in traditionele beeldverwerking, identificeert industriële beeldverwerking (machine vision) objecten en hun precieze posities. Deze mogelijkheid maakt het van onschatbare waarde voor taken zoals robotbegeleiding, veiligheidsmonitoring en voertuigbegeleiding. Het vakgebied integreert een reeks technologieën en producten, voornamelijk op het gebied van industriële automatisering. Hoewel er gedeelde kenmerken zijn met computer vision, is industriële beeldverwerking (machine vision) specifiek ontworpen om industriële uitdagingen te counteren.

Imaging-Based Automatische Inspectie en Sortering

Centraal in het proces van industriële beeldverwerking (machine vision) staat de rol in imaging-based automatische inspectie en sortering. Dit begint met het maken van afbeeldingen met gespecialiseerde camera’s, lenzen en verlichting. De vision software interpreteert vervolgens deze afbeeldingen en haalt de benodigde gegevens eruit. Volgens vooraf gedefinieerde normen maakt de software vervolgens bepalingen zoals goedkeuren of afkeuren.

Wat is een Industriële Beeldverwerking (Machine Vision) Camera?

In het domein van industriële beeldverwerking (machine vision) bestaat een inspectiesysteem uit elementen zoals verlichting, camera’s (vaak aangeduid als industriële beeldverwerking (machine vision) camera’s), processors, software en uitvoerapparaten. Het beeldvormingsinstrument kan zelfstandig zijn of kan zijn ingebed in een slimme camera. Het type beeldvormingstechniek dat wordt gebruikt, varieert vaak afhankelijk van de specifieke vereiste.

Beeldverwerking is fundamenteel voor industriële beeldverwerking (machine vision). Dit omvat processen zoals filtering, segmentatie en patroonherkenning. De groei en ontwikkeling in deep learning hebben de weg vrijgemaakt voor verfijnde beeldverwerking.

Uitvoer en Toepassingen

De uitvoer van industriële beeldverwerking (machine vision) verschilt op basis van hun toepassing. Dit kan variëren van eenvoudige goedkeur/afkeur-indicatoren tot ingewikkelde geleidingssystemen voor robots, metingen, codelezingen of zelfs weergave van resultaten. Deze systemen hebben het vermogen om specifieke acties te activeren op basis van hun detecties.

Industriële beeldverwerking (machine vision) vindt zijn toepassingen in verschillende sectoren. Het speelt een cruciale rol bij het inspecteren van producten, het sturen van robots, het versterken van beveiligingsmaatregelen en het navigeren van voertuigen.

Hoe Transformeert AI Industriële Beeldverwerking (Machine Vision)?

Artificiële Intelligentie (AI) verandert de contouren van industriële beeldverwerking (machine vision) aanzienlijk en voegt een laag van verfijning en diepte toe aan traditionele processen. Industriële beeldverwerking (machine vision), in essentie, gaat over het interpreteren van afbeeldingen en het extraheren van waardevolle informatie. De integratie van AI, en specifieker deep learning, zorgt ervoor dat deze interpretaties veel gedetailleerder, adaptiever en nauwkeuriger zijn. Vooral bij het gebruik van video in plaats van losse afbeeldingen zoals visionplatform.ai doet!

Verbeterde Herkenning: Met AI kunnen systemen voor industriële beeldverwerking (machine vision) duizenden verschillende objecten herkennen en onderscheiden met minimale fouten, zelfs in complexe omgevingen. Dit is bijzonder gunstig voor industrieën waarbij een subtiel onderscheid grote implicaties kan hebben, zoals farmaceutica en precisieproductie.

Adaptief Leren: Traditionele systemen voor industriële beeldverwerking (machine vision) worden vaak geprogrammeerd voor specifieke taken, wat betekent dat wijzigingen of aanpassingen handmatige tussenkomst vereisen. AI-gestuurde systemen daarentegen leren continu en passen zich aan variaties aan. Bijvoorbeeld, in kwaliteitscontrole, als een nieuw type defect begint te verschijnen, kan het systeem leren het te identificeren zonder expliciet te worden geprogrammeerd om dit te doen.

Voorspellende Analyse: Meer dan alleen identificeren en sorteren, kan AI-geïntegreerde industriële beeldverwerking (machine vision) patronen en anomalieën voorspellen. Voor industrieën die afhankelijk zijn van preventief onderhoud, zoals de automotive of luchtvaartsectoren, betekent dit dat ze potentiële problemen kunnen voorzien en ze kunnen corrigeren voordat ze escaleren.

Verminderde Kosten en Verhoogde Efficiëntie: Hoewel er een initiële investering is bij de integratie van AI, zijn de langetermijnvoordelen onder meer snellere verwerkingstijden, verminderd handmatig toezicht en een aanzienlijke afname van fouten. Dit vertaalt zich in kostenbesparingen en operationele efficiëntie op de lange termijn.

Voordelen van AI in Industriële Beeldverwerking (Machine Vision):

Schaalbaarheid: Naarmate bedrijven uitbreiden en productielijnen groeien, kunnen door AI aangestuurde systemen voor industriële beeldverwerking (machine vision) schalen zonder een evenredige toename in complexiteit of kosten.

Veelzijdigheid: Ze kunnen worden ingezet in een scala aan sectoren, van gezondheidsdiagnostiek tot agrarische sortering, wat hun veelzijdigheid aantoont.

Robuustheid: AI-gestuurde systemen kunnen rumoerige of onvolmaakte gegevens beter verwerken dan traditionele systemen, waardoor ze robuuster zijn in echte scenario’s.

Continue Verbetering: Deze systemen verbeteren inherent na verloop van tijd, omdat ze meer gegevens verwerken en hun algoritmen verfijnen, wat zorgt voor een opwaartse trend in prestaties.

Marktlandschap

Er is een aanzienlijke groei geweest in de markt voor industriële beeldverwerking (machine vision), toe te schrijven aan technologische vooruitgang en een toename in automatisering. Het inherente vermogen van het systeem om productiviteit te verhogen en strikte kwaliteitscontrole te garanderen, drijft de vraag. Marktleiders in de industrie bieden een overvloed aan oplossingen die zijn afgestemd op uiteenlopende behoeften.

De markt omvat sectoren zoals automotive, elektronica en logistiek. Met de opkomst van Industrie 4.0 en de integratie van industriële beeldverwerking (machine vision) met AI en robotica, wordt een aanzienlijke groei voorspeld.

Conclusie

Industriële beeldverwerking (machine vision) staat centraal in geautomatiseerde inspectie en beheer in meerdere industrieën. Het maakt gebruik van beeldgegevens om zowel kwaliteit als efficiëntie te garanderen. Gezien de snelle technologische evolutie en de integratie ervan met opkomende technologieën, lijkt de horizon voor geautomatiseerde analyse veelbelovend, wat leidt tot een verhoogde nauwkeurigheid in industriële automatisering en het bredere spectrum.

Customer portal