Jak AI przekształca Machine Vision?

24 września, 2023

Ogólne, Uncategorized

Czym jest Machine Vision (MV)?

Machine Vision (MV) to rozwijająca się technologia, która korzysta z technologii obrazowania do automatycznego sprawdzania i analizy w aplikacjach takich jak kontrola procesów, kierowanie robotami i automatyczne sprawdzenie. Łączy ona kombinację oprogramowania, sprzętu oraz kompleksowych systemów zaprojektowanych do radzenia sobie z rzeczywistymi wyzwaniami w przemyśle automatyki. W przeciwieństwie do wizji komputerowej, Machine Vision innowacyjnie łączy różne technologie dostosowane do spełnienia wymagań przemysłowych. Ten artykuł zagłębia się w definicję Machine Vision, metody, sprzęt i krajobraz rynkowy, podkreślając jego kluczową rolę w automatycznej inspekcji i analizie.

Czym jest oprogramowanie wizyjne?

Machine Vision wydobywa informacje z obrazów automatycznie przy użyciu oprogramowania wizyjnego. Zamiast generować wtórny obraz, jak w tradycyjnym przetwarzaniu obrazów, Machine Vision identyfikuje obiekty i ich dokładne położenie. Ta zdolność czyni go nieocenionym w zadaniach takich jak kierowanie robotami, monitorowanie bezpieczeństwa i kierowanie pojazdami. Dziedzina integruje szereg technologii i produktów, głównie w sferze automatyki przemysłowej. Mimo że istnieją wspólne cechy z wizją komputerową, Machine Vision jest specjalnie konstruowane, aby sprostać wyzwaniom przemysłowym.

Automatyczne sprawdzanie i sortowanie oparte na obrazowaniu

Centralną rolę w procesie Machine Vision pełni jego funkcja w automatycznym sprawdzaniu i sortowaniu opartym na obrazowaniu. Rozpoczyna się od robienia zdjęć za pomocą specjalistycznych kamer, soczewek i oświetlenia. Oprogramowanie wizyjne następnie interpretuje te obrazy, wyciągając potrzebne dane. Zgodnie z wcześniej zdefiniowanymi standardami, oprogramowanie podejmuje decyzje takie jak akceptacja lub odrzucenie.

Czym jest kamera Machine Vision?

W świecie Machine Vision system inspekcji składa się z elementów takich jak oświetlenie, kamery (często nazywane kamerami Machine Vision), procesory, oprogramowanie i urządzenia wyjściowe. Narzędzie do obrazowania może być niezależne lub może być wbudowane w inteligentną kamerę. Rodzaj zastosowanej techniki obrazowania często różni się w zależności od konkretnego wymogu.

Przetwarzanie obrazów stanowi podstawę dla Machine Vision. Dotyczy to procesów takich jak filtrowanie, segmentacja i rozpoznawanie wzorców. Wzrost i rozwój w zakresie uczenia głębokiego otworzyły drogę do udoskonalonego przetwarzania obrazów.

Wyjścia i zastosowania

Wyjścia z Machine Vision różnią się w zależności od ich zastosowania. Mogą to być proste wskaźniki akceptacji/odrzucenia, skomplikowane systemy prowadzenia robotów, pomiary, odczyty kodów lub nawet wyświetlanie wyników. Te systemy mają zdolność aktywowania określonych działań na podstawie ich wykryć.

Machine Vision znajduje swoje zastosowanie w różnych sektorach. Odtwarza kluczową rolę w inspekcji produktów, sterowaniu robotami, zwiększaniu środków bezpieczeństwa i nawigacji pojazdów.

Jak AI przekształca Machine Vision?

Sztuczna Inteligencja (AI) znacząco przekształca kontury Machine Vision, dodając warstwę wyrafinowania i głębokości do tradycyjnych procesów. Machine Vision w swej istocie polega na interpretacji obrazów i wydobywaniu cennych informacji. Integracja AI, a konkretnie uczenia głębokiego, pozwala na interpretacje znacznie bardziej szczegółowe, adaptacyjne i dokładne. Zwłaszcza gdy korzysta się z wideo zamiast oddzielnych obrazów, jak robi to visionplatform.ai!

Rozszerzone rozpoznawanie: Dzięki AI, systemy Machine Vision mogą rozpoznawać i odróżniać tysiące różnych obiektów z minimalnym błędem, nawet w skomplikowanych środowiskach. Jest to szczególnie korzystne dla branż, w których subtelne różnice mogą mieć ogromne konsekwencje, takich jak farmaceutyki i precyzyjne wytwarzanie.

Adaptacyjne uczenie się: Tradycyjne systemy Machine Vision często są programowane do konkretnych zadań, co oznacza, że modyfikacje lub adaptacje wymagają manualnej interwencji. Systemy z AI, z kolei, stale uczą się i dostosowują do wahań. Na przykład w kontroli jakości, jeśli zacznie pojawiać się nowy typ wady, system może nauczyć się go rozpoznawać bez konieczności explicitej programacji w tym celu.

Przewidywania i analizy: Poza tylko identyfikacją i sortowaniem, zintegrowane z AI Machine Vision może przewidywać wzory i anomalie. Dla branż polegających na konserwacji zapobiegawczej, takich jak sektor motoryzacyjny czy lotnictwo, oznacza to możliwość przewidywania potencjalnych problemów i ich korygowania zanim się nasilą.

Zredukowany koszt i zwiększona wydajność: Pomimo początkowej inwestycji w integrację z AI, długoterminowe korzyści obejmują szybsze czasy przetwarzania, zmniejszony nadzór ręczny oraz znaczne zmniejszenie błędów. Przekłada się to na oszczędności kosztów i efektywność operacyjną w dłuższej perspektywie.

Korzyści z AI w Machine Vision:

Skalowalność: W miarę rozwijania się firm i linii produkcyjnych, systemy Machine Vision napędzane przez AI mogą skalować się bez proporcjonalnego wzrostu złożoności lub kosztów.

Wszechstronność: Mogą być one stosowane w różnych sektorach, od diagnostyki medycznej po sortowanie w rolnictwie, co świadczy o ich wszechstronności.

Odporność: Systemy napędzane przez AI potrafią lepiej radzić sobie z zakłóconymi lub niedoskonałymi danymi niż tradycyjne systemy, co czyni je bardziej odpornymi w rzeczywistych sytuacjach.

Ciągłe doskonalenie: Te systemy nieustannie się doskonalą w miarę przetwarzania większej ilości danych i doskonalenia swoich algorytmów, co gwarantuje stały wzrost wydajności.

Krajobraz rynkowy

Zaobserwowano znaczący wzrost na rynku Machine Vision, który przypisuje się postępowi technologicznemu i wzrostowi automatyki. Wrodzona zdolność systemu do zwiększania produktywności i zapewniania rygorystycznej kontroli jakości napędza jego popyt. Liderzy rynku w tej branży oferują mnóstwo rozwiązań dostosowanych do różnych potrzeb.

Rynek obejmuje sektory takie jak motoryzacja, elektronika i logistyka. Wraz z nadejściem Przemysłu 4.0 i integracją Machine Vision z AI i robotyką prognozuje się znaczący wzrost.

Wnioski

Machine Vision jest filarem automatycznej inspekcji i zarządzania w wielu branżach. Wykorzystuje dane obrazowe do gwarantowania zarówno jakości, jak i wydajności. Biorąc pod uwagę szybką ewolucję technologiczną i jej łączenie z nowymi technologiami, horyzont dla automatycznej analizy wydaje się obiecujący, kładąc fundament pod zwiększoną precyzję w przemyśle automatyki i szerszym spektrum.

Customer portal