Systemy Milestone i analiza AI w branży zabezpieczeń w 2024 roku

16 czerwca, 2024

General

Wprowadzenie do systemów AI Milestone Systems i Visionplatform.ai w branży ochrony

Milestone Systems AI, w połączeniu z Visionplatform.ai, rewolucjonizuje branżę ochrony. Wraz z szybkim rozwojem sztucznej inteligencji, firmy coraz częściej wykorzystują AI do ulepszania swoich rozwiązań bezpieczeństwa. Milestone Systems, lider w oprogramowaniu do zarządzania wideo, integruje AI, aby zapewnić doskonałą analitykę wideo i możliwości nadzoru w czasie rzeczywistym. Visionplatform.ai uzupełnia te funkcje, oferując kompleksowe rozwiązanie z obliczeniami na krawędzi zasilanymi przez NVIDIA Jetson, znane z efektywności i niskiego zużycia energii.

W 2024 roku krajobraz bezpieczeństwa nadal ewoluuje, wymagając bardziej zaawansowanych narzędzi do radzenia sobie z rosnącymi wyzwaniami w nadzorze i zarządzaniu bezpieczeństwem. Integracja AI z systemami bezpieczeństwa umożliwiła automatyzację wielu procesów, takich jak wykrywanie ludzi, klasyfikacja obiektów i zarządzanie incydentami. Te postępy nie tylko poprawiają dokładność systemów nadzoru, ale także zmniejszają obciążenie operatorów ludzkich, pozwalając im skupić się na bardziej krytycznych zadaniach.

Rozwiązania Milestone Systems są szeroko stosowane w różnych sektorach, w tym w transporcie publicznym, handlu detalicznym, portach morskich, monitoringu ruchu drogowego i infrastrukturze krytycznej. Wykorzystanie AI w tych sektorach pomaga zapewnić świadomość sytuacyjną zespołom reagowania, zbierać dowody do śledztw kryminalnych i zmniejszać szkody w mieniu. Dzięki wykorzystaniu technologii wideo opartej na danych, organizacje mogą podejmować szybkie i efektywne decyzje.

Visionplatform.ai zwiększa możliwości systemów Milestone, oferując analizy w czasie rzeczywistym i zdalne wsparcie. Ta synergia pozwala na bezproblemową integrację i wdrażanie systemów nadzoru wspomaganych przez AI (wizja komputerowa) w różnych środowiskach. Zdolność platformy do obsługi różnych aplikacji AI, takich jak inteligencja biznesowa i inicjatywy inteligentnych miast, czyni ją wszechstronnym narzędziem w branży ochrony.

Współpraca między Milestone Systems a Visionplatform.ai stanowi znaczący krok naprzód w wykorzystaniu AI do celów bezpieczeństwa. Dostarczając zaawansowane analizy wideo i solidne oprogramowanie do zarządzania wideo, ustanawiają nowe standardy dla rozwiązań bezpieczeństwa w 2024 roku. W miarę jak branża ochrony nadal przyjmuje AI, innowacje wprowadzane przez te dwie firmy niewątpliwie odegrają kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości nadzoru i zarządzania bezpieczeństwem.

Zrozumienie XProtect i jego roli w oprogramowaniu do zarządzania wideo oraz oprogramowaniu analitycznym

Milestone XProtect jest kamieniem węgielnym oprogramowania do zarządzania wideo (VMS) w branży bezpieczeństwa. Znany ze swojej solidności i skalowalności, XProtect jest zaprojektowany do zarządzania systemami monitoringu wideo w różnej skali. Niezależnie od tego, czy jest wdrażany w małych firmach, czy w dużych projektach monitoringu miejskiego, XProtect zapewnia niezawodną i efektywną platformę do zarządzania danymi wideo.

Jedną z kluczowych funkcji XProtect jest jego zdolność do integracji z różnymi oprogramowaniami analitycznymi, co zwiększa jego funkcjonalność i dostarcza głębszych wglądów w monitoring wideo. Wykorzystując zaawansowaną analizę wideo, XProtect może wykonywać zadania takie jak wykrywanie obiektów, rozpoznawanie pojazdów i wykrywanie ludzi. Te możliwości są kluczowe dla zastosowań w monitoringu ruchu, ochronie krytycznej infrastruktury i bezpieczeństwie publicznym.

Specyfikacje XProtect obejmują wsparcie dla szerokiej gamy kamer i czujników, co czyni go wszechstronnym wyborem dla różnych potrzeb monitoringu. Oferuje również analizę wideo w czasie rzeczywistym, co jest niezbędne dla natychmiastowej reakcji na incydenty i proaktywnych środków bezpieczeństwa. Zdolność systemu do obsługi dużych ilości danych wideo zapewnia, że użytkownicy mogą utrzymać kompleksowe pokrycie monitoringu bez kompromisów w zakresie wydajności.

Integracja Milestone XProtect z oprogramowaniem AI pozwala mu oferować zaawansowane funkcje, takie jak analiza w czasie rzeczywistym i klasyfikacja obiektów. Integracja ta jest ułatwiana przez Milestone AI Bridge, który łączy XProtect z inteligentnymi aplikacjami analitycznymi wizji komputerowej (computer vision). Dzięki temu XProtect zwiększa swoje możliwości zarządzania wideo, dostarczając użytkownikom praktycznych wglądów uzyskanych dzięki analizie opartej na AI. Visionplatform.ai oferuje natywną integrację z Milestone AI Bridge!

Ponadto kompatybilność XProtect z Visionplatform.ai jeszcze bardziej rozszerza jego możliwości. Rozwiązania do edge computing oferowane przez Visionplatform.ai umożliwiają zdalną instalację, wsparcie i aktualizacje systemu, zapewniając, że XProtect pozostaje aktualny i w pełni operacyjny. To partnerstwo zapewnia użytkownikom dostęp do najnowszych postępów w dziedzinie AI, czyniąc ich systemy monitoringu bardziej wydajnymi i skutecznymi.

Kluczowe funkcje rozwiązań sztucznej inteligencji i klasyfikacji obiektów firmy Milestone Systems

Rozwiązania sztucznej inteligencji / wizja komputerowa (computer vision) firmy Milestone Systems są znane ze swoich zaawansowanych możliwości w technologii wideo. Do kluczowych funkcji tych rozwiązań należą klasyfikacja obiektów, analiza wideo w czasie rzeczywistym oraz bezproblemowa integracja z różnymi oprogramowaniami do zarządzania wideo. Klasyfikacja obiektów umożliwia identyfikację i kategoryzację różnych obiektów w materiałach wideo. Funkcja ta jest niezbędna w zastosowaniach takich jak zarządzanie ruchem miejskim, wykrywanie pojazdów oraz zarządzanie obiektami. Dzięki identyfikacji pojazdów i wzorców ruchu, sztuczna inteligencja firmy Milestone Systems pomaga poprawić planowanie miejskie i przepływ ruchu.

Firma Milestone Systems oferuje wiele wersji językowych, zapewniając dostępność dla użytkowników na całym świecie. Ich rozwiązania AI zawierają również funkcje zaprojektowane, aby pomóc ludziom czuć się bezpiecznie w różnych środowiskach, takich jak transport publiczny i handel detaliczny. Na przykład, AI może pomóc zmniejszyć szkody w mieniu i dostarczyć dowody przeciwko pozwom o odszkodowanie za urazy, dokładnie analizując incydenty zarejestrowane przez kamery bezpieczeństwa. Ponadto, te rozwiązania pomagają zrozumieć zachowania klientów, co jest kluczowe dla handlu detalicznego i inteligencji biznesowej.

Dla bezproblemowego wdrożenia, firma Milestone Systems oferuje niestandardowy projekt wdrożenia, zdalną instalację oraz zdalne wsparcie systemu. Zapewnia to skuteczne wdrożenie rozwiązań AI, minimalizując przestoje i maksymalizując efektywność. Dostępne są opcje integracji systemu, serwisu i aktualizacji, aby utrzymać możliwości AI na bieżąco z najnowszymi postępami w technologii.

Ponadto, firma Milestone Systems wspiera pobieranie materiałów niezbędnych do aktualizacji systemu i konserwacji. Ich kontrakty serwisowe gwarantują ciągłe wsparcie i integrację systemu serwisowego, aby zapewnić optymalną wydajność. Wykorzystując te zaawansowane funkcje AI, organizacje mogą zwiększyć swoje środki bezpieczeństwa, poprawić efektywność operacyjną i podejmować świadome decyzje oparte na analizie danych.

Zaawansowana analityka wideo, nadzór w czasie rzeczywistym i Visionplatform.ai

Zaawansowana analityka wideo i nadzór w czasie rzeczywistym są kluczowymi elementami nowoczesnych rozwiązań bezpieczeństwa. Visionplatform.ai, we współpracy z Milestone Systems, oferuje zaawansowane oprogramowanie analityczne, które zwiększa możliwości nadzoru wideo. Platforma ta zapewnia świadomość sytuacyjną zespołom reagowania, umożliwiając im szybkie reagowanie na incydenty i podejmowanie świadomych decyzji.

Nadzór w czasie rzeczywistym jest niezbędny dla nadzoru miasta, budowy krytycznej infrastruktury, edukacji i administracji publicznej. Wykorzystując zaawansowaną analitykę wideo, kamery bezpieczeństwa mogą dostarczać szczegółowe informacje na temat trwających działań, pomagając w poprawie czasów oczekiwania w kolejce i redukcji kradzieży przez pracowników. Ponadto, analityka w czasie rzeczywistym może wspierać w analizie sądowej i zarządzaniu incydentami, zapewniając zespołom reagowania niezbędne informacje do skutecznego radzenia sobie z sytuacjami awaryjnymi.

Visionplatform.ai wspiera zdalną instalację, zdalne wsparcie oraz integrację systemów i serwis, ułatwiając organizacjom wdrażanie i utrzymanie ich systemów nadzoru. Platforma oferuje również serwis systemowy i opcje ulepszeń systemu, aby technologia była aktualna i skuteczna. Dostarczając te kompleksowe usługi, Visionplatform.ai zapewnia, że użytkownicy mogą polegać na swoich systemach nadzoru dla dokładnych i aktualnych informacji.

Milestone Systems i Visionplatform.ai skupiają się również na inteligentnym zarządzaniu ruchem miejskim i wykrywaniu pojazdów, co jest kluczowe dla planowania miejskiego i bezpieczeństwa. Zaawansowana analityka wideo może monitorować pojazdy i wzorce ruchu, dostarczając danych do poprawy infrastruktury miasta i redukcji zatorów. Ta technologia pomaga administratorom miast podejmować decyzje oparte na danych, zwiększając ogólną efektywność środowisk miejskich.

Specyfikacje i możliwości oprogramowania Milestone AI Bridge i Analytics

Milestone AI Bridge jest kluczowym elementem w integracji zaawansowanej analityki wideo z systemem VMS firmy Milestone Systems. Ten mostek działa jako pośrednik, ułatwiając płynną komunikację między oprogramowaniem do zarządzania wideo a inteligentnymi aplikacjami analityki wideo (wizja komputerowa). Obsługuje przesyłanie danych wideo z kamer bezpieczeństwa do oprogramowania analitycznego, umożliwiając analizę w czasie rzeczywistym i uzyskiwanie praktycznych wniosków.

Kluczowe specyfikacje Milestone AI Bridge obejmują wsparcie dla strumieni wideo wysokiej rozdzielczości oraz kompatybilność z różnymi modelami AI. Ta wszechstronność pozwala na jego wykorzystanie w różnych sektorach, takich jak administracja publiczna, krytyczna infrastruktura i nadzór miejski. Zdolność AI Bridge do zapewnienia świadomości sytuacyjnej zespołom reagowania jest kluczowa dla skutecznego zarządzania incydentami i reakcji kryzysowej.

Dla organizacji chcących wdrożyć Milestone AI Bridge, dostępna jest zdalna instalacja i zdalne wsparcie. Zapewnia to płynny proces konfiguracji i ciągłe wsparcie operacyjne. Ponadto, AI Bridge obsługuje integrację usług systemowych i aktualizacje, pozwalając użytkownikom na utrzymanie najnowszych standardów technologicznych i funkcjonalności.

Aby uzyskać dostęp do AI Bridge, użytkownicy mogą odwiedzić wyszukiwarkę partnerów technologicznych Milestone, muszą wypełnić swoje dane kontaktowe i zaakceptować następujące warunki, aby pobrać materiały. Ten uproszczony proces zapewnia, że użytkownicy mają wszystkie niezbędne zasoby i wsparcie dla udanego wdrożenia.

AI Bridge pomaga również zmniejszyć kradzieże dokonywane przez pracowników i redukcję strat, zmniejszać uszkodzenia mienia poprzez zwiększenie możliwości nadzoru i dostarczanie szczegółowych analiz. Jego zaawansowane funkcje pozwalają organizacjom szybko reagować na konfrontacje, co poprawia ogólne bezpieczeństwo i efektywność operacyjną.

Przyszłość monitoringu wideo, bezpieczeństwa i inteligentnych miast z wykorzystaniem AI i Visionplatform.ai

Przyszłość monitoringu wideo i bezpieczeństwa coraz bardziej łączy się z AI i zaawansowaną analityką. Visionplatform.ai, we współpracy z Milestone Systems, jest na czele tej ewolucji, napędzając innowacje, które zwiększają bezpieczeństwo i efektywność w różnych dziedzinach, w tym inicjatywach inteligentnego miasta.

Jednym z głównych obszarów, w których AI ma znaczący wpływ, jest zarządzanie ruchem miejskim w inteligentnych miastach, wykrywanie pojazdów. Wykorzystując zaawansowaną analizę wideo, administratorzy miast mogą monitorować pojazdy i wzorce ruchu drogowego w czasie rzeczywistym, co ułatwia lepsze planowanie miejskie i redukcję zatorów. Ta technologia odgrywa również kluczową rolę w poprawie bezpieczeństwa publicznego i redukcji wpływu ruchu miejskiego na środowisko.

Visionplatform.ai oferuje wszechstronne wsparcie, w tym zdalną instalację i zdalne wsparcie, zapewniając, że systemy monitoringu są optymalnie skonfigurowane i utrzymywane. Ich system wsparcia zdalnego gwarantuje ciągłą efektywność operacyjną i szybkie rozwiązywanie wszelkich problemów technicznych.

W dziedzinie administracji publicznej, monitoring wideo wspomagany przez AI może zwiększyć bezpieczeństwo i efektywność operacyjną. Możliwość zapewnienia świadomości sytuacyjnej zespołom reagowania umożliwia szybkie i świadome podejmowanie decyzji podczas sytuacji kryzysowych, znacząco poprawiając wyniki zarządzania incydentami. Ponadto, AI pomaga redukować kradzieże dokonywane przez pracowników i straty, chroniąc tym samym aktywa organizacji.

W miarę jak będziemy posuwać się naprzód, integracja AI w monitoringu wideo będzie nadal postępować, przynosząc coraz bardziej zaawansowane i efektywne rozwiązania bezpieczeństwa. Visionplatform.ai i Milestone Systems są zobowiązane do prowadzenia tej transformacji, dostarczając innowacyjne narzędzia i wsparcie, aby sprostać ewoluującym potrzebom branży bezpieczeństwa. Przyszłość obiecuje bardziej solidne, oparte na danych i inteligentne systemy monitoringu, które będą odgrywać kluczową rolę w kształtowaniu bezpieczniejszych i inteligentniejszych miast.

Najczęściej zadawane pytania o Milestone Systems AI

Milestone Systems AI to zaawansowana platforma, która integruje sztuczną inteligencję z oprogramowaniem do zarządzania wideo, zwiększając możliwości bezpieczeństwa i nadzoru. Poniżej znajdują się niektóre z najczęściej zadawanych pytań dotyczących Milestone Systems AI, które dostarczają informacji na temat jego funkcji, zastosowań i opcji wsparcia.

Co to jest Milestone AI Bridge i jak działa?

Milestone AI Bridge łączy XProtect VMS z aplikacjami do inteligentnej analizy wideo (wizja komputerowa), umożliwiając płynną wymianę danych i analizę wideo w czasie rzeczywistym.

Jakie są kluczowe funkcje rozwiązań AI firmy Milestone Systems?

Kluczowe funkcje obejmują klasyfikację obiektów, analizę wideo w czasie rzeczywistym oraz integrację z różnymi oprogramowaniami do zarządzania wideo, zwiększając możliwości nadzoru.

Jak zintegrować analizy AI z Milestone XProtect?

Integracja polega na użyciu Milestone AI Bridge do połączenia modeli AI z XProtect VMS, co ułatwia analizę w czasie rzeczywistym i poprawia zarządzanie wideo.

Które branże najbardziej korzystają z rozwiązań AI firmy Milestone Systems?

Branże takie jak administracja publiczna, handel detaliczny, transport i kluczowa infrastruktura odnoszą znaczące korzyści z wdrażania tych rozwiązań AI.

Jak mogę pobrać materiały związane z Milestone Systems AI?

Materiały można pobrać, odwiedzając Milestone Technology Partner Finder i wypełniając swoje dane kontaktowe, aby zaakceptować warunki.

Jakie opcje wsparcia są dostępne dla użytkowników Milestone AI?

Opcje wsparcia obejmują zdalną instalację, usługi integracji systemów oraz dostęp do społeczności wsparcia i bazy wiedzy Milestone.

Jakie są korzyści z używania AI w nadzorze wideo?

Korzyści obejmują poprawę świadomości sytuacyjnej, zmniejszenie uszkodzeń mienia, lepsze zarządzanie incydentami oraz lepsze monitorowanie ruchu i bezpieczeństwa publicznego.

Jak Milestone Systems AI pomaga w aplikacjach inteligentnego miasta?

AI wspomaga zarządzanie ruchem w inteligentnych miastach i wykrywanie pojazdów, dostarczając dane w czasie rzeczywistym, które pomagają w planowaniu miejskim i redukcji zatorów.

Jakie są specyfikacje Milestone AI Bridge?

AI Bridge obsługuje strumienie wideo wysokiej rozdzielczości oraz różne modele AI, oferując solidną integrację i możliwości analizy w czasie rzeczywistym.

Jak Milestone Systems zapewnia bezpieczeństwo i etyczne wykorzystanie AI?

Milestone Systems przestrzega Kodeksu Postępowania G7 dla AI, zapewniając etyczny rozwój, przejrzystość i odpowiedzialność w swoich rozwiązaniach AI.

Customer portal